CLAUDICATIO INTERMITTENS

Claudicatio intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing van een slagader. Claudicatio intermittens wordt ook wel Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) of etalagebenen genoemd. Door het dichtslibben van de slagaders kan onvoldoende bloed door de benen stromen. 

De aandoening etalagebenen ontleent zijn naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in de benen. Het wandelen blijkt de beste behandeling voor deze aandoening. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het lopen onder supervisie van een fysiotherapeut nog betere resultaten oplevert dan wanneer patiënten alleen het advies krijgen veel te wandelen. 

Dorota Sneijder en Annet Meerman zijn lid van een landelijk netwerk waarin gesuperviseerde looptherapie wordt aangeboden voor patiënten met etalagebenen door gespecialiseerde fysiotherapeuten.  De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. 

Wilt u meer weten over ClaudicatioNet, zie: www.Claudicationet.nl