KWALITEIT

Alle therapeuten zijn ingeschreven in het BIG register, voldoen aan alle kwaliteitseisen van de beroepsvereniging. Verder zijn zij, indien van toepassing, opgenomen in het deelregisters voor specialisaties.

Met meerdere disciplines onder een dak bieden wij u zorg die u nodig heeft.

PATIËNT TEVREDENHEID

Wij vinden het belangrijk om onze kwaliteit te borgen en verbeteren. Om het inzichtelijk te maken hoe u de kwaliteit ervaren heeft, maken we gebruik van het klantenervaringsonderzoek. Na het einde van de behandeling wordt u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Alle gegevens worden anoniem door een externe partij Qualiview verwerkt en aan ons teruggekoppeld. Qualiview is een gecertificeerde partij, wat wil zeggen dat wij aan alle privacy-eisen voldoen. Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer op prijs gesteld. Met uw mening verbeteren we de zorg.

KLACHTENREGELING

We verzekeren u dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Bent u desondanks toch ontevreden? Dan weten we graag meer. U kunt te allen tijde telefonisch met de desbetreffende fysiotherapeut contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Contact opnemen is ook mogelijk via het contactformulier.

Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Onze doelstelling is samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. 
Als uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld wordt, dan is er en andere mogelijkheid om via klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) uw klacht in te dienen. Meer info: vraag naar de klachtenfolder van het KNGF bij uw fysiotherapeut.