PRAKTIJKINFO

Geriatrie fysiotherapie DoFysio is gevestigd in de wijk Huiswaard in Alkmaar. Het adres is: Rijperwaard 124. Geriatrie fysiotherapie is een specialisatie binnen de praktijk.

VISIE OP BEWEGEN

Het menselijk bewegen is mooi en ingewikkeld.

“Alles lijkt zo eenvoudig en vanzelf te gaan. Dagelijks voeren we duizenden bewegingen uit; we lopen, rennen, pakken voorwerpen, praten met anderen, sporten, maken muziek, lezen, eten, schrijven… Bewegen is zo normaal dat we bijna kunnen stellen dat bewegen gelijk staat aan leven”.

Deze herkenbare woorden komen uit ‘De geboren aanpasser’ van prof dr. T. Mulder, over beweging, bewustzijn en gedrag. Pas als er iets mis gaat met bewegen, realiseren we ons hoe belangrijk dat in ons leven is.

We hebben grote aanpassingsmogelijkheden om op welke wijze dan ook te kunnen blijven bewegen, ondanks schade aan het bewegingsapparaat.

Bovendien heeft het lichaam bewegen nodig. Bewegen heeft invloed op onze gezondheid en is ook direct van invloed op de snelheid waarmee we fysiek en cognitief verouderen. Te weinig bewegen leidt tot een groter risico op het vroegtijdig krijgen van ziekten en aandoeningen zoals hart-­‐ en vaatziekten, diabetes type 2, kanker en dementie.

Voldoende beweging leidt tot een betere gezondheid en een betere gezondheid leidt tot meer bewegingsmogelijkheden.

Om zelfredzaam te zijn, is het noodzakelijk om in staat te zijn zelfstandig te bewegen, eventueel ondersteund met hulpmiddelen.

AANMELDEN

U kunt zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut op basis van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie (DTF). Als u zonder verwijzing komt volgt er een screening om te kijken of u met uw klacht op het juiste adres bent. Het kan zijn dat u toch eerst naar uw huisarts moet. U kunt zich natuurlijk aanmelden met verwijzing van uw huisarts of een specialist.

Voor uw eerste afspraak dient u uw Wettelijk Identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort, rijbewijs, ID-kaart, vreemdelingendocument). Wij zijn verplicht uw Burger Service Nummer (BSN) op te nemen in onze administratie.