REVALIDATIE

Bent u herstellende na een ongeval of onlangs geopereerd geweest? Dan kan u bij ons terecht met uw klachten.

Wij helpen u graag weer de oude te worden. Wij hebben kennis en kunde in huis om jong en oud te helpen, zowel in de praktijk als aan huis.

UITGANGSPUNTEN

Wat is gezondheid?

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert het als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

In deze definitie wordt aangegeven dat gezondheid niet alleen afhankelijk is van de aan- of afwezigheid van ziekte, maar ook wordt beïnvloed door welzijn en het kunnen voeren van een eigen regie over de gezondheidstoestand. De beleving van gezondheid is dan ook per individu en per situatie verschillend.

Uw beleving van gezondheid zal worden betrokken in het opstellen van behandelplan en handelen.

Kortom: U beslist mee over behandeldoelen en behandeling.

Is het volledig herstellen niet mogelijk, dan ligt het accent op behoud en/of herwinnen van bewegingsmogelijkheden en participatie en kwaliteit van leven.

Samen werken aan uw doel? Vragen?