TARIEVEN

VERGOEDING

Heeft u een aanvullende verzekering?
Uw zorgverzekeraar vergoedt dan het aantal behandelingen per jaar.
Wij raden u aan eerst te controleren hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. De dekking van de behandelingen is afhankelijk van uw polis en verzekeraar.
Indien u niet (meer) aanvullend verzekerd bent, zijn de behandelingen voor uw eigen rekening en worden onderstaande tarieven gehanteerd.

Heeft u een chronische indicatie?
Bij chronische indicatie heeft u altijd verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding uit de basisverzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent zijn deze voor uw eigen rekening. Het verplicht eigen risico geldt voor de kosten vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.

Kunt u een afspraak niet nakomen?
Dan vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons melden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

 
 
 

TARIEVEN

Onderstaande tarieven gelden wanneer u niet (meer) aanvullend verzekerd bent.

– screening                                                     € 16

– intake en onderzoek na screening                   € 56

– intake en onderzoek na verwijzing                   € 45

– reguliere behandeling (30 min.)                       € 38

– lange behandeling fysiotherapie                       € 45

– behandeling aan huis                                      € 53

– eenmalig onderzoek                                        € 58

– rapportage                                                     € 40

– telefonisch consult                                           € 15

– geriatrie fysiotherapie                                      € 45

– geriatrie fysiotherapie aan huis                          € 62

– no show (niet 24 uur te voren afgezegd)            € 25