VALPREVENTIE

Elke vijf minuten komt er in Nederland een 65-plusser vanwege een val op een spoedeisende hulp (SEH). 13-19% van deze patiënten binnen een maand terug komen op de SEH vanwege een nieuwe val of een andere klacht.

Jaarlijks lopen veel mensen letsels op als gevolg van een val. Vooral bij zelfstandig wonende senioren kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Als geriatrie therapeut kan ik u begeleiden en informeren om de valrisico’s te verkleinen.

Werkwijze:

  1. Valrisicoanalyse
  2. Testen kracht en balans
  3. Interventies toepassen & opstellen van een oefenprogramma.

Bewustwording van risicofactoren voor vallen en fysieke training staan hierbij centraal. Voorkom onnodige ongelukken en neem vrijblijvend contact op.

Informatie voor verwijzers:

U kunt mij benaderen voor een eenmalig consult voor mensen die op SEH gekomen zijn vanwege een val.

U schrijft verwijzing voor valrisicoanalyse bij uw patiënt thuis. De valrisicoanalyse wordt uitgevoerd met een mobiliteitstest en ook een multifactoriële vragenlijst. Uit deze analyse komen concrete adviezen naar voren m.b.t. interventies die ingezet kunnen worden. Hierdoor krijgt u een actueel overzicht van de zorgbehoefte van uw patiënt na het SEH bezoek.

Het doel is om kwetsbare 65-plussers op maat gemaakte zorg te bieden en daarmee het voorkomen dat ze snel weer terug komen op de SEH met klachten die voorkomen hadden kunnen worden als men de juiste zorg ontvangen had. 

Hierdoor willen we de patiënten helpen om zelfstandig vitaal ouder te worden, zelfstandig te blijven wonen, hun partner te ontlasten en actief te kunnen blijven in de wijk.